Zápis do ZŠ
 
viz sekce výchovné poradenství

 

 

Volby do

školské rady

 

 

Nejvíce hlasů z kandidátů na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků získala:

 

paní Hana Andělová

 

 

  Ekoškola - menu pro změnu