Upozornění pro deváťáky:

 

Přihlášky na střední školy a učiliště

doručte nejpozději

do 1.3. 2017!!!